...

Polski Uśmiech

O nas

Program Polski Uśmiech, zainicjowany przez istniejącą od 20 lat Fundację Adama, która zajmuje się szeroko pojętą edukacją w zakresie zdrowia ze szczególnym nastawieniem na działalność wypierającą dzieci cierpiące na różne schorzenia. Fundacja Adama inicjuje przede wszystkim projekty i przedsięwzięcia, których celem jest objecie jak najszerszym oddziaływaniem jak największe grupy w potrzebie. Wspiera zarówno dzieci jak i ich rodziców, którzy częstokroć muszą stawić czoła wyzwaniom, jakie przynosi choroba ich pociech. Stąd inicjatywa Programu, którego celem jest systemowe wsparcie poprawy higieny jamy ustnej dzieci w Polsce.

Dążymy do

Program Polski Uśmiech realizowany jest w oparciu o sprawdzony i działający od 5. lat w USA model świadczenia mobilnych usług stomatologicznych w szkołach podstawowych, adaptowany do realiów i przepisów prawa polskiego. Ponieważ szczególną troską autorów Programu Polski Uśmiech jest zapewnienie powszechnej opieki stomatologicznej oraz poprawę stanu higieny jamy ustnej u dzieci, określenie „mobilny” oznacza usługi stomatologiczne (diagnostyka, profilaktyka i leczenie zapobiegawcze) realizowane dojazdowo w placówkach szkolnych przede wszystkim na obszarach, gdzie dostęp do stomatologa jest ograniczony.

W odróżnieniu od drogich i posiadających logistyczne ograniczenia dentobusów, model Programu Polski Uśmiech zasadza się na dojeżdżających do szkoły zespołach stomatologicznych składających się z lekarza stomatologa i asysty stomatologicznej. Powyższy zespół wyposażony będzie w przenośny sprzęt i urządzenia stomatologiczne, transportowane przy pomocy małych samochodów typu mini-van.

Kompletny, mobilny, łatwy w instalacji „gabinet stomatologiczny” jest instalowany w szkole (dzieci nie musza udawać się do gabinetu stomatologicznego, często zlokalizowanego w dużej odległości od miejsca zamieszkania – co w przypadku obszarów wiejskich jest powszechne) a zabiegi są realizowane w dwóch etapach:

Wizyta Pierwsza – diagnostyka i profilaktyka

Wizyta Druga – podstawowe zabiegi stomatologiczne

W ramach podstawowej opieki stomatologicznej wykonywane są zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej.

Obu wizytom towarzyszą działania edukacyjne, zwiększające wiedzę i świadomość dzieci z zakresu zasad higieny jamy ustnej.

Program Polski Uśmiech zapewnia, że:

  • to stomatolog przyjeżdża do młodego pacjenta – tak więc rodzice nie muszą dojeżdżać do gabinetu stomatologicznego często znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania,
  • podstawowa diagnostyka, działania profilaktyczne, leczenie zachowawcze i edukacja świadczone są bezpłatnie – dzięki czemu dostępność do usług stomatologicznych jest możliwa nawet dla rodzin mniej zamożnych,
  • leczenie realizowane jest w sposób przyjazny, z elementami efektu WOW! (dzięki zastosowaniu m.in. bez bólowych urządzeń laserowych) – co zmniejsza poziom stresu, który często towarzyszy wizycie u stomatologa, aby zachęcić dziecko do kolejnych wizyt.

Do przeprowadzenia zabiegów Program Polski Uśmiech korzysta z infrastruktury lokalnych szkół i został tak zaprojektowany, że może być realizowany nawet w tych placówkach edukacyjnych, które nie mają własnego gabinetu stomatologicznego, zgodnie z zasadami i stosownymi przepisami.

Zapraszamy do udziału w Programie Polski Uśmiech.

Bo nie ma piękniejszego widoku niż uśmiech dziecka!

Scroll to Top