...

Polski Uśmiech

O nas

Program Polski Uśmiech, zainicjowany przez istniejącą od 20 lat Fundację Adama, która zajmuje się szeroko pojętą edukacją w zakresie zdrowia ze szczególnym nastawieniem na działalność wypierającą dzieci cierpiące na różne schorzenia. Fundacja Adama inicjuje przede wszystkim projekty i przedsięwzięcia, których celem jest objecie jak najszerszym oddziaływaniem jak największe grupy w potrzebie. Wspiera zarówno dzieci jak i ich rodziców, którzy częstokroć muszą stawić czoła wyzwaniom, jakie przynosi choroba ich pociech. Stąd inicjatywa Programu, którego celem jest systemowe wsparcie poprawy higieny jamy ustnej dzieci w Polsce.

Dążymy do

Program Polski Uśmiech realizowany jest w oparciu o sprawdzony i działający od 5. lat w USA model świadczenia mobilnych usług stomatologicznych w szkołach podstawowych, adaptowany do realiów i przepisów prawa polskiego. Ponieważ szczególną troską autorów Programu Polski Uśmiech jest zapewnienie powszechnej opieki stomatologicznej oraz poprawę stanu higieny jamy ustnej u dzieci, określenie „mobilny” oznacza usługi stomatologiczne (diagnostyka, profilaktyka i leczenie zapobiegawcze) realizowane dojazdowo w placówkach szkolnych przede wszystkim na obszarach, gdzie dostęp do stomatologa jest ograniczony.

W odróżnieniu od drogich i posiadających logistyczne ograniczenia dentobusów, model Programu Polski Uśmiech zasadza się na dojeżdżających do szkoły zespołach stomatologicznych składających się z lekarza stomatologa i asysty stomatologicznej. Powyższy zespół wyposażony będzie w przenośny sprzęt i urządzenia stomatologiczne, transportowane przy pomocy małych samochodów typu mini-van.

Kompletny, mobilny, łatwy w instalacji „gabinet stomatologiczny” jest instalowany w szkole (dzieci nie musza udawać się do gabinetu stomatologicznego, często zlokalizowanego w dużej odległości od miejsca zamieszkania – co w przypadku obszarów wiejskich jest powszechne) a zabiegi są realizowane w dwóch etapach:

Wizyta Pierwsza – diagnostyka i profilaktyka

Wizyta Druga – podstawowe zabiegi stomatologiczne

W ramach podstawowej opieki stomatologicznej wykonywane są zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej.

Obu wizytom towarzyszą działania edukacyjne, zwiększające wiedzę i świadomość dzieci z zakresu zasad higieny jamy ustnej.

Program Polski Uśmiech zapewnia, że:

  • to stomatolog przyjeżdża do młodego pacjenta – tak więc rodzice nie muszą dojeżdżać do gabinetu stomatologicznego często znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania,
  • podstawowa diagnostyka, działania profilaktyczne, leczenie zachowawcze i edukacja świadczone są bezpłatnie – dzięki czemu dostępność do usług stomatologicznych jest możliwa nawet dla rodzin mniej zamożnych,
  • leczenie realizowane jest w sposób przyjazny, z elementami efektu WOW! (dzięki zastosowaniu m.in. bez bólowych urządzeń laserowych) – co zmniejsza poziom stresu, który często towarzyszy wizycie u stomatologa, aby zachęcić dziecko do kolejnych wizyt.

Do przeprowadzenia zabiegów Program Polski Uśmiech korzysta z infrastruktury lokalnych szkół i został tak zaprojektowany, że może być realizowany nawet w tych placówkach edukacyjnych, które nie mają własnego gabinetu stomatologicznego, zgodnie z zasadami i stosownymi przepisami.

Zapraszamy do udziału w Programie Polski Uśmiech.

Bo nie ma piękniejszego widoku niż uśmiech dziecka!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.