...

Polski Uśmiech

GAZ ROZWESELAJĄCY CZYLI PODTLENEK AZOTU Działanie sedacji wziewnej polega na odprężeniu oraz rozluźnieniu pacjenta, który ma zostać poddany zabiegom stomatologicznym. U części pacjentów gaz rozweselający częściowo uśmierza ból. Jednak najczęściej…
Edukację prozdrowotną i profilaktykę próchnicy zębów należy rozpoczynać już w okresie ciąży.…
Niekorzystne skutki, jakie niesie za sobą rozpowszechnienie próchnicy wśród dzieci wymaga rozwiązań…
Jama ustna jest integralną częścią organizmu i bramą otwierającą drogę do dalszych…
Realia są takie, że Polacy, jeśli już chodzą do dentysty, wybierają placówki…
Głównym przeznaczeniem zębów jest rozdrabnianie pokarmów, które spożywamy, a każdy ząb pełni…
1 2

Stan zębów a COVID

Realia są takie, że Polacy, jeśli już chodzą do dentysty,...

Zapobieganie próchnicy

Edukację prozdrowotną i profilaktykę próchnicy zębów należy rozpoczynać już w...

Sedacja

GAZ ROZWESELAJĄCY CZYLI PODTLENEK AZOTU Działanie sedacji wziewnej polega na...

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.