...

Polski Uśmiech

Sedacja

GAZ ROZWESELAJĄCY CZYLI PODTLENEK AZOTU

Działanie sedacji wziewnej polega na odprężeniu oraz rozluźnieniu pacjenta, który ma zostać poddany zabiegom stomatologicznym.

U części pacjentów gaz rozweselający częściowo uśmierza ból.

Jednak najczęściej stosuje sedację jeszcze zanim stomatolog poda środek znieczulający w zastrzyku.

Dawka podtlenku azotu dobierana jest indywidualne dla każdego pacjenta, dodatkowo podczas zabiegu można ją zmniejszyć lub zwiększyć, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Jak wygląda leczenie dentystyczne w sedacji wziewnej?

Od klasycznego przebiegu zabiegu stomatologicznego leczenie w sedacji wziewnej różni się tym, że przed rozpoczęciem właściwych prac w jamie ustnej dentysta zakłada na nos pacjenta specjalną maseczkę, która na bieżąco podaje leczonej osobie mieszaninę podtlenku azotu i tlenu.

Gaz rozweselający zaczyna działać natychmiast, a więc jeszcze przed zastosowaniem znieczulenia miejscowego.

Zalety użycia sedacji wziewnej

Zmniejszenie lęku przed wizytą (dentofobia)

Częściowe zniesienie odczuwania bólu

Poczucie odprężenia podczas wizyty

Przeciwwskazania do zastosowania gazu rozweselającego Sedację wziewną całkowicie wykluczają:

• pierwszy trymestr ciąży,

• choroby psychiczne występujące u pacjenta,

• choroby tj. porfiria,

• miastenia oraz stwardnienie rozsiane,

• ciężkie schorzenia płuc,

• przerost migdałków gardłowych,

• uzależnienie od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

• niemożność współpracy pacjenta ze stomatologiem,

Sedację wziewną czasowo wykluczają:

• katar uniemożliwiający oddychanie przez nos,

• ostre zapalenie zatok,

• zapalenie ucha środkowego,

• niektóre schorzenia jamy ustnej

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.