...

Polski Uśmiech

Program Polski Uśmiech, zainicjowany przez istniejącą od 20 lat Fundację Adama, która zajmuje się szeroko pojętą edukacją w zakresie zdrowia ze szczególnym nastawieniem na działalność wypierającą dzieci cierpiące na różne…
Program Polski Uśmiech wychodzi naprzeciw istotnemu problemowi, jakim jest PRÓCHNICA ZĘBÓW WIEKU…
Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami…
Próchnica zębów to najczęstsza choroba jamy ustnej, jest to choroba zakaźna. Próchnica…

O nas

Program Polski Uśmiech, zainicjowany przez istniejącą od 20 lat Fundację...

Cel Programu

Program Polski Uśmiech wychodzi naprzeciw istotnemu problemowi, jakim jest PRÓCHNICA...

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.