...

Polski Uśmiech

Program Polski Uśmiech

Założenia Programu Polski Uśmiech

Próchnica zębów to najczęstsza choroba jamy ustnej, jest to choroba zakaźna. Próchnica i choroba przyzębia stanowią szczególny problem u 5-6 […]

Cel Programu

Program Polski Uśmiech wychodzi naprzeciw istotnemu problemowi, jakim jest PRÓCHNICA ZĘBÓW WIEKU ROZWOJOWEGO w Polsce. Dążymy do tego, aby każde

O nas

Program Polski Uśmiech, zainicjowany przez istniejącą od 20 lat Fundację Adama, która zajmuje się szeroko pojętą edukacją w zakresie zdrowia

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.