...

Polski Uśmiech

Blog

Sedacja

GAZ ROZWESELAJĄCY CZYLI PODTLENEK AZOTU Działanie sedacji wziewnej polega na odprężeniu oraz rozluźnieniu pacjenta, który ma zostać poddany zabiegom stomatologicznym. […]

Zapobieganie próchnicy

Edukację prozdrowotną i profilaktykę próchnicy zębów należy rozpoczynać już w okresie ciąży. Należy wykorzystać fakt, że kobiety w ciąży bardziej

Znaczenie działań profilaktycznych

Niekorzystne skutki, jakie niesie za sobą rozpowszechnienie próchnicy wśród dzieci wymaga rozwiązań systemowych, w których największą rolę odgrywa profilaktyka. Edukacje

Próchnica a inne choroby

Jama ustna jest integralną częścią organizmu i bramą otwierającą drogę do dalszych struktur ustroju. Zatem wszystkie zmiany chorobowe lub nieprawidłowości,

Stan zębów a COVID

Realia są takie, że Polacy, jeśli już chodzą do dentysty, wybierają placówki prywatne, płacąc za usługi stomatologiczne we własnym zakresie lub w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Według badań CBOS poza systemem NFZ z usług dentysty lub protetyka skorzystało ok. 78% osób. Szczególnie dotyczy to rodzin ze środowisk wiejskich.

Znaczenie zębów w życiu człowieka

Głównym przeznaczeniem zębów jest rozdrabnianie pokarmów, które spożywamy, a każdy ząb pełni odkreśloną funkcję. Siekacze odgryzają kawałki pokarmu. Kły […]

Epidemiologia próchnicy zębów

Dostępne dane epidemiologiczne wskazują, że próchnica w populacji dzieci i młodzieży stanowi istotny problem zdrowotny. Dane epidemiologiczne odnoszą się do

Próchnica zębów w Polsce

Próchnica zębów jest wg definicji przyjętej przez Światową̨ Organizację Zdrowia procesem patologicznym o miejscowym charakterze, prowadzącym do odwapnienia szkliwa i

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.